מקטע זמן
בקרה 00:03:40.723
בקרה 00:08:33.610
כרוז 00:09:29.183
בקרת סיום 00:09:31.323
סיום 00:09:32.940
סיום 00:09:34.480