מקטע זמן
בקרה 00:03:35.257
בקרה 00:08:24.307
כרוז 00:09:26.983
בקרת סיום 00:09:28.570
סיום 00:09:30.190
סיום 00:09:31.290