מקטע זמן
בקרה 00:03:43.020
בקרה 00:03:43.030
בקרה 00:08:29.527
סיום 00:09:29.440
סיום 00:09:30.290