מקטע זמן
בקרה 00:03:49.117
בקרה 00:03:52.290
בקרה 00:08:25.963
סיום 00:09:25.790