מקטע זמן
בקרה 00:03:43.420
בקרה 00:08:22.413
כרוז 00:09:22.183
בקרת סיום 00:09:24.700
בקרת סיום 00:09:24.710
סיום 00:09:25.437
סיום 00:09:26.543