מקטע זמן
בקרה 00:03:52.297
בקרה 00:08:25.697
כרוז 00:09:19.177
בקרת סיום 00:09:20.823
בקרת סיום 00:09:21.120
סיום 00:09:22.190
סיום 00:09:23.440