מקטע זמן
בקרה 00:03:38.190
בקרה 00:03:41.350
בקרה 00:08:18.363
כרוז 00:09:14.673
בקרת סיום 00:09:16.563
סיום 00:09:17.697
סיום 00:09:18.750