מקטע זמן
בקרה 00:03:23.580
בקרה 00:07:55.620
בקרת סיום 00:08:57.730