מקטע זמן
בקרה 00:03:28.933
בקרה 00:08:03.380
כרוז 00:08:54.423