מקטע זמן
בקרה 00:03:33.117
בקרה 00:07:50.637
כרוז 00:08:45.673