מקטע זמן
בקרה 00:03:25.120
בקרה 00:07:43.743
כרוז 00:08:38.680
בקרת סיום 00:08:40.813