מקטע זמן
בקרה 00:03:28.537
בקרה 00:07:38.103
כרוז 00:08:31.183
בקרת סיום 00:08:32.820