מקטע זמן
בקרה 00:03:26.107
בקרה 00:07:35.450
בקרה 00:07:35.470
בקרת סיום 00:08:26.820