מקטע זמן
בקרה 00:03:24.377
בקרה 00:07:31.500
כרוז 00:08:21.673
בקרת סיום 00:08:23.323