מקטע זמן
בקרה 00:03:41.623
בקרה 00:07:48.590
בקרה 00:07:48.600
בקרה 00:11:53.270
בקרת סיום 00:12:48.120