מקטע זמן
בקרה 00:03:56.137
בקרה 00:10:19.480
בקרה 00:16:37.997
בקרה 00:23:01.557
בקרה 00:23:01.953
בקרה 00:30:30.467
בקרת סיום 00:31:45.240
סיום 00:31:47.777