מקטע זמן
בקרה 00:03:51.653
בקרה 00:08:27.697
בקרה 00:13:31.420
בקרה 00:13:34.580
בקרה 00:13:35.247
בקרה 00:18:51.863
בקרה 00:18:55.860
בקרה 00:18:55.870
בקרה 00:24:23.523
בקרה 00:24:23.657
בקרה 00:30:07.453
כרוז 00:31:19.743
בקרת סיום 00:31:22.233
סיום 00:31:24.270
סיום 00:31:25.633