מקטע זמן
בקרה 00:04:04.157
בקרה 00:09:00.550
בקרה 00:13:59.937
בקרה 00:19:01.770
בקרה 00:24:04.937
בקרה 00:29:13.333
בקרה 00:29:14.107
כרוז 00:30:17.727
סיום 00:30:21.867