מקטע זמן
בקרה 00:08:40.907
בקרה 00:13:36.197
בקרה 00:18:39.850
בקרה 00:18:39.860
בקרה 00:23:45.637
בקרה 00:28:54.160
כרוז 00:29:58.493
בקרת סיום 00:30:00.487
סיום 00:30:03.633