מקטע זמן
בקרה 00:03:51.760
בקרה 00:03:51.770
בקרה 00:03:54.223
בקרה 00:08:26.583
בקרה 00:08:27.177
בקרה 00:13:09.557
בקרה 00:13:09.907
בקרה 00:18:05.570
בקרה 00:18:06.370
בקרה 00:23:18.183
בקרה 00:28:27.870
כרוז 00:29:28.503
בקרת סיום 00:29:30.740
סיום 00:29:33.887
בקרה 01:18:15.330
בקרה 01:18:20.703
בקרה 01:18:25.197