מקטע זמן
בקרה 00:03:48.690
בקרה 00:03:51.870
בקרה 00:08:23.487
בקרה 00:08:26.693
בקרה 00:13:00.823
בקרה 00:13:00.827
בקרה 00:17:53.700
בקרה 00:23:01.397
בקרה 00:28:06.573
כרוז 00:29:08.327
בקרת סיום 00:29:10.320
סיום 00:29:11.610
סיום 00:29:12.710