מקטע זמן
בקרה 00:03:52.963
בקרה 00:08:26.683
בקרה 00:12:51.613
בקרה 00:17:39.450
בקרה 00:22:29.930
בקרה 00:27:22.693
בקרת סיום 00:28:19.307
סיום 00:28:20.397
סיום 00:28:21.450