מקטע זמן
בקרה 00:03:52.300
בקרה 00:03:52.713
בקרה 00:08:25.687
בקרה 00:12:41.920
בקרה 00:17:12.977
בקרה 00:17:12.980
בקרה 00:21:54.420
בקרה 00:21:54.430
בקרה 00:26:58.650
כרוז 00:27:58.977
סיום 00:28:03.923