מקטע זמן
בקרה 00:03:53.103
בקרה 00:08:23.907
בקרה 00:08:24.700
בקרה 00:12:39.860
בקרה 00:17:05.163
בקרה 00:21:42.893
בקרה 00:21:43.290
בקרה 00:26:08.767
כרוז 00:27:00.363
בקרת סיום 00:27:02.367
סיום 00:27:04.153
סיום 00:27:06.080