מקטע זמן
בקרה 00:03:51.557
בקרה 00:08:24.540
בקרה 00:12:40.210
בקרה 00:17:04.280
בקרה 00:21:38.330
בקרה 00:26:07.940
כרוז 00:26:58.623
בקרת סיום 00:27:00.130
סיום 00:27:01.333
סיום 00:27:03.170