מקטע זמן
בקרה 00:03:51.793
בקרה 00:08:25.247
בקרה 00:12:38.263
בקרה 00:16:55.100
בקרה 00:21:20.207
בקרה 00:21:20.210
בקרה 00:25:45.347
סיום 00:26:42.137
סיום 00:26:44.127