מקטע זמן
בקרה 00:03:51.537
בקרה 00:08:24.660
בקרה 00:12:38.330
בקרה 00:12:38.340
בקרה 00:16:58.383
בקרה 00:21:20.753
בקרה 00:25:42.803
כרוז 00:26:33.967
בקרת סיום 00:26:35.967
סיום 00:26:38.470
סיום 00:26:38.617