מקטע זמן
בקרה 00:03:51.830
בקרה 00:08:23.877
בקרה 00:08:23.880
בקרה 00:12:39.297
בקרה 00:12:39.683
בקרה 00:16:52.260
בקרה 00:16:52.270
בקרה 00:21:07.137
בקרה 00:25:28.813
כרוז 00:26:19.727