מקטע זמן
בקרה 00:03:53.850
בקרה 00:08:25.450
בקרה 00:08:25.460
בקרה 00:12:37.653
בקרה 00:16:42.760
בקרה 00:20:53.247
בקרה 00:20:54.830
בקרה 00:25:03.497
כרוז 00:25:54.880
בקרת סיום 00:25:56.873
סיום 00:25:58.853
סיום 00:25:59.277