מקטע זמן
בקרה 00:03:52.747
בקרה 00:08:24.470
בקרה 00:08:24.480
בקרה 00:12:38.660
בקרה 00:12:38.670
בקרה 00:16:41.917
בקרה 00:20:52.370
בקרה 00:25:04.253
כרוז 00:25:50.147
סיום 00:25:54.267