מקטע זמן
בקרה 00:03:49.520
בקרה 00:03:52.747
בקרה 00:08:22.893
בקרה 00:08:22.993
בקרה 00:08:25.997
בקרה 00:12:34.560
בקרה 00:16:42.867
בקרה 00:20:49.980
בקרה 00:20:50.833
בקרה 00:24:51.673
כרוז 00:25:44.613
בקרת סיום 00:25:46.603
סיום 00:25:48.140
סיום 00:25:49.060