מקטע זמן
בקרה 00:03:50.827
בקרה 00:08:23.243
בקרה 00:12:34.700
בקרה 00:12:35.303
בקרה 00:16:35.490
בקרה 00:16:35.500
בקרה 00:20:38.273
בקרה 00:24:33.543
כרוז 00:25:21.853
בקרת סיום 00:25:23.110
סיום 00:25:24.397
סיום 00:25:25.510