פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
10K 10.00 Km 00:43:37
11KM 11.00 Km 00:47:54
21.1KM 21.10 Km 01:32:25
Total Run 21.10 Km 01:32:25
הצג מפה
דירוג
מיקום שם זמן
12 בן-צבי יוחאי 01:28:20
13 Regan Matthew 01:30:14
14 הוד יוסף 01:31:00
15 Bachar Oz 01:31:47
16 מזרחי גולן 01:32:42
17 מיכאל פרנקנבורג 01:32:57
18 שרון ליאור 01:33:05
19 Radoshitzky Shai 01:33:24
20 מס אורי 01:33:43
RunnerScanner