פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
10K 10.00 Km 00:44:01
20K 20.00 Km 01:28:29
21.1K 21.10 Km 01:33:23
30K 30.00 Km 02:13:14
40K 40.00 Km 03:03:25
42.2K 42.20 Km 03:14:32
Total Run 42.20 Km 03:14:32
הצג מפה
דירוג
מיקום שם זמן
19 פרץ שרון 03:10:54
21 גלינויר פלד שי 03:12:00
20 חזן נוי 03:12:11
22 רייטן רונן 03:12:53
24 גיסר אמיתי 03:14:35
23 רוזנפלד אריאל 03:14:37
25 ashkenazy yinon 03:14:54
26 יואלס ניר 03:16:50
27 פאר עופר 03:17:49
RunnerScanner