מקטע זמן
זינוק 00:00:00.030
גיבויי זינוק 00:00:02.757
בקרת מעקף 00:12:21.377
5km 00:15:27.970
5km 00:15:28.970
10km 00:31:09.790
10km 00:31:10.690
20km 01:03:32.330
20km 01:03:33.487
אנטנת צד 01:06:59.270
אנטנת צד 01:06:59.527
כרוז 01:07:00.580
גיבוי סיום 01:07:02.947
סיום 01:07:04.680
סיום 01:07:05.290