מקטע זמן
זינוק 00:00:00.020
זינוק 00:00:00.030
גיבויי זינוק 00:00:04.277
גיבויי זינוק 00:00:04.743
גיבויי זינוק 00:00:05.363
בקרת מעקף 00:21:21.497
5km 00:25:46.703
5km 00:25:48.410
10km 00:51:48.407
10km 00:51:49.700
20km 01:39:11.453
20km 01:39:12.883
אנטנת צד 01:43:28.190
אנטנת צד 01:43:31.153
כרוז 01:43:31.953
כרוז 01:43:32.570
גיבוי סיום 01:43:34.553
סיום 01:43:36.783
סיום 01:43:37.367
סיום 01:43:38.700