מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:02.547
גיבויי זינוק 00:00:03.000
בקרת מעקף 00:15:57.497
5km 00:20:32.830
5km 00:20:34.217
10km 00:41:27.737
10km 00:41:29.770
15km 01:02:22.647
20km 01:22:25.210
20km 01:22:26.130
אנטנת צד 01:26:39.677
כרוז 01:26:40.713
כרוז 01:26:41.327
גיבוי סיום 01:26:43.100
סיום 01:26:44.540