מקטע זמן
זינוק 00:00:00.070
זינוק 00:00:00.080
גיבויי זינוק 00:00:05.510
גיבויי זינוק 00:00:06.270
5km 00:14:13.343
5km 00:14:14.233
10km 00:33:27.977
10km 00:33:29.370
15km 00:49:19.943
15km 00:49:21.630
20km 01:10:33.777
20km 01:10:35.493
20km 01:10:35.930
אנטנת צד 01:15:37.983
אנטנת צד 01:15:38.977
אנטנת צד 01:15:39.760
אנטנת צד 01:15:41.727
אנטנת צד 01:15:41.973
כרוז 01:15:45.520
כרוז 01:15:46.887
גיבוי סיום 01:15:50.393
סיום 01:15:53.880
סיום 01:15:54.997