מקטע זמן
זינוק 00:00:00.417
גיבויי זינוק 00:00:02.750
גיבויי זינוק 00:00:03.000
בקרת מעקף 00:16:53.140
5km 00:21:53.153
5km 00:21:54.720
10km 00:45:08.563
10km 00:45:09.730
15km 01:06:27.743
15km 01:06:28.863
20km 01:27:25.857
20km 01:27:26.777
אנטנת צד 01:31:18.347
אנטנת צד 01:31:19.617
כרוז 01:31:21.637
גיבוי סיום 01:31:25.460
סיום 01:31:28.170
סיום 01:31:29.300