מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:09.170
גיבויי זינוק 00:00:09.777
גיבויי זינוק 00:00:10.527
בקרת מעקף 00:09:56.690
5km 00:17:08.887
5km 00:17:12.117
5km 00:17:12.907
15km 00:50:17.330
15km 00:50:18.440
20km 01:11:47.417
20km 01:11:48.827
20km 01:11:49.730
אנטנת צד 01:16:08.627
אנטנת צד 01:16:10.117
אנטנת צד 01:16:10.880
אנטנת צד 01:16:12.617
אנטנת צד 01:16:12.873
אנטנת צד 01:16:15.120
אנטנת צד 01:16:15.373
אנטנת צד 01:16:16.617
כרוז 01:16:18.667
כרוז 01:16:19.530
גיבוי סיום 01:16:22.783
גיבוי סיום 01:16:23.287
סיום 01:16:25.773
סיום 01:16:26.637
סיום 01:16:27.490