מקטע זמן
זינוק 00:00:00.030
זינוק 00:00:00.040
גיבויי זינוק 00:00:03.810
גיבויי זינוק 00:00:04.830
בקרת מעקף 00:16:35.070
5km 00:21:16.467
5km 00:21:18.127
10km 00:44:40.437
10km 00:44:41.587
15km 01:03:59.650
15km 01:04:00.527
20km 01:25:02.970
20km 01:25:04.143
אנטנת צד 01:29:28.210
אנטנת צד 01:29:29.953
אנטנת צד 01:29:30.693
כרוז 01:29:32.467
כרוז 01:29:33.900
גיבוי סיום 01:29:35.770
סיום 01:29:37.570
סיום 01:29:38.150
סיום 01:29:38.860