מקטע זמן
זינוק 00:00:00.030
זינוק 00:00:00.040
גיבויי זינוק 00:00:04.257
גיבויי זינוק 00:00:05.240
בקרת מעקף 00:13:56.930
5km 00:17:57.123
5km 00:17:58.593
10km 00:36:34.603
10km 00:36:35.747
15km 00:54:13.773
15km 00:54:14.390
20km 01:17:37.650
20km 01:17:37.900
20km 01:17:39.313
20km 01:17:39.670
אנטנת צד 01:22:40.857
אנטנת צד 01:22:41.610
אנטנת צד 01:22:42.367
אנטנת צד 01:22:44.607
אנטנת צד 01:22:45.107
כרוז 01:22:48.147
כרוז 01:22:49.230
גיבוי סיום 01:22:52.520
סיום 01:22:55.750
סיום 01:22:56.613
סיום 01:22:57.440