מקטע זמן
זינוק 00:00:00.070
זינוק 00:00:00.080
גיבויי זינוק 00:00:04.260
גיבויי זינוק 00:00:05.170
גיבויי זינוק 00:00:05.777
גיבויי זינוק 00:00:06.527
5km 00:14:22.137
5km 00:14:22.883
5km 00:14:24.393
10km 00:33:34.867
10km 00:33:35.760
20km 01:08:54.667
20km 01:08:55.160
20km 01:08:56.770
אנטנת צד 01:13:36.360
אנטנת צד 01:13:37.613
אנטנת צד 01:13:38.863
אנטנת צד 01:13:39.110
אנטנת צד 01:13:41.373
אנטנת צד 01:13:41.613
אנטנת צד 01:13:42.857
כרוז 01:13:44.910
כרוז 01:13:45.530
גיבוי סיום 01:13:49.280
גיבוי סיום 01:13:49.533
סיום 01:13:52.523
סיום 01:13:53.637