מקטע זמן
זינוק 00:00:00.050
זינוק 00:00:00.070
גיבויי זינוק 00:00:03.470
גיבויי זינוק 00:00:03.720
בקרת מעקף 00:14:12.767
5km 00:18:08.960
5km 00:18:09.980
15km 00:50:21.897
15km 00:50:22.767
20km 01:11:52.233
20km 01:11:53.653
אנטנת צד 01:16:20.693
כרוז 01:16:22.983
כרוז 01:16:24.100
גיבוי סיום 01:16:27.610
סיום 01:16:29.843
סיום 01:16:30.460