מקטע זמן
זינוק 00:00:00.010
גיבויי זינוק 00:00:04.517
גיבויי זינוק 00:00:05.260
גיבויי זינוק 00:00:06.260
גיבויי זינוק 00:00:07.170
בקרת מעקף 00:09:52.693
בקרת מעקף 00:09:52.947
5km 00:16:45.270
5km 00:16:46.143
5km 00:16:48.300
10km 00:44:31.380
10km 00:44:33.283
10km 00:44:33.537
15km 01:05:53.730
15km 01:05:53.950
15km 01:05:55.800
20km 01:29:48.687
20km 01:29:49.187
20km 01:29:50.600
20km 01:29:50.853
אנטנת צד 01:36:36.653
אנטנת צד 01:36:38.907
אנטנת צד 01:36:41.160
אנטנת צד 01:36:42.157
אנטנת צד 01:36:43.657
אנטנת צד 01:36:44.420
אנטנת צד 01:36:46.163
אנטנת צד 01:36:46.657
אנטנת צד 01:36:47.667
אנטנת צד 01:36:49.407
אנטנת צד 01:36:51.407
אנטנת צד 01:36:52.157
אנטנת צד 01:36:53.167
אנטנת צד 01:36:54.160
כרוז 01:36:57.937
כרוז 01:36:59.803
כרוז 01:37:00.600
גיבוי סיום 01:37:04.797
גיבוי סיום 01:37:05.547
סיום 01:37:09.767
סיום 01:37:11.373
סיום 01:37:12.110