מקטע זמן
זינוק 00:00:00.070
גיבויי זינוק 00:00:03.250
גיבויי זינוק 00:00:03.783
בקרת מעקף 00:13:35.687
5km 00:17:11.830
5km 00:17:12.400
10km 00:33:08.110
10km 00:33:09.247
15km 00:46:49.970
15km 00:46:50.207
20km 01:08:30.660
20km 01:08:31.807
אנטנת צד 01:12:39.100
אנטנת צד 01:12:39.350
כרוז 01:12:41.150
כרוז 01:12:42.263
גיבוי סיום 01:12:44.520
סיום 01:12:47.120
סיום 01:12:47.130
סיום 01:12:47.877