מקטע זמן
זינוק 00:00:00.020
זינוק 00:00:00.030
גיבויי זינוק 00:00:03.507
גיבויי זינוק 00:00:04.100
גיבויי זינוק 00:00:04.260
בקרת מעקף 00:09:55.947
5km 00:12:41.873
5km 00:12:42.893
10km 00:24:46.103
10km 00:24:46.740
15km 00:35:10.207
15km 00:35:10.810
20km 00:48:54.390
20km 00:48:55.290
אנטנת צד 00:51:52.810
כרוז 00:51:54.370
גיבוי סיום 00:51:56.760
סיום 00:51:58.273
סיום 00:51:59.133
סיום 00:51:59.980