מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:04.530
גיבויי זינוק 00:00:05.070
גיבויי זינוק 00:00:05.250
גיבויי זינוק 00:00:05.517
גיבויי זינוק 00:00:05.757
בקרת מעקף 00:13:56.697
5km 00:17:58.757
5km 00:18:00.153
10km 00:36:34.610
10km 00:36:35.757
20km 01:17:36.913
20km 01:17:38.577
20km 01:17:39.580
אנטנת צד 01:22:42.120
אנטנת צד 01:22:42.877
כרוז 01:22:46.157
גיבוי סיום 01:22:50.527
סיום 01:22:53.757
סיום 01:22:54.913