מקטע זמן
זינוק 00:00:00.030
גיבויי זינוק 00:00:02.747
גיבויי זינוק 00:00:03.000
בקרת מעקף 00:08:08.933
5km 00:10:30.937
5km 00:10:31.820
10km 00:21:31.733
15km 00:30:30.567
15km 00:30:31.187
20km 00:42:36.623
20km 00:42:37.520
אנטנת צד 00:45:31.783
כרוז 00:45:33.103
כרוז 00:45:33.717
גיבוי סיום 00:45:34.993
סיום 00:45:36.753
סיום 00:45:37.430