מקטע זמן
זינוק 00:00:00.070
זינוק 00:00:00.080
גיבויי זינוק 00:00:04.200
גיבויי זינוק 00:00:04.290
בקרת מעקף 00:10:51.810
5km 00:13:42.747
5km 00:13:43.693
10km 00:25:53.480
10km 00:25:54.117
15km 00:35:54.320
15km 00:35:55.167
20km 00:51:14.257
20km 00:51:15.157
אנטנת צד 00:54:30.937
אנטנת צד 00:54:31.490
כרוז 00:54:33.247
גיבוי סיום 00:54:36.133
סיום 00:54:38.390
סיום 00:54:39.060
סיום 00:54:39.070